Centrum Analiz Ekonomicznych

Michał Myck

 
Michał Myck jest dyrektorem i członkiem Zarządu CenEA. Wcześniej pracował w Institute for Fiscal Studies w Londynie (1999-2004; International Fellow 2005-2011) i w DIW-Berlin (2005-2013), z którym nadal współpracuje jako Research Fellow w Departamencie Ekonomii Sektora Publicznego. W latach 2005-2017 był kierownikiem polskiej grupy badawczej projektu „SHARE: 50+ w Europie” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

Na Uniwersytecie Oxfordzkim otrzymał dyplom z wyróżnieniem na kierunku Philosophy, Politics and Economics (First Class, 1997r.) oraz stopień Master of Philosophy z ekonomii (1999r.). W marcu 2006 otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W czerwcu 2015 uzyskał habilitację na Freie Universität Berlin.

Jego analizy koncentrują się obecnie na modelowaniu zachowań na rynku pracy, zależności między zatrudnieniem i zdrowiem, efektywnością programów wspierania zatrudnienia i strukturą systemu podatków i świadczeń. Publikował w takich czasopismach jak American Economic Journal - Economic Policy, Journal of Health Economics, Social Science and Medicine, Labour Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Economics of Transition, Fiscal Studies, Oxford Review of Economic Policy and Review of Economics of the Household.

Lista publikacji w serwisie RePEc: RePEc
Lista cytatów na Google Scholar: Google Scholar

 

mmyck2