Centrum Analiz Ekonomicznych

SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Share_logo

logo_eu

6th_framework_logo7th_framework_logo

"50+ w Europie"

 

Projekt „SHARE: 50+ w Europie” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) jest badaniem panelowym, które koncentruje się na osobach w wieku 50 lat i więcej, a jego celem jest stworzenie bogatej bazy danych, łączącej informacje z wielu istotnych dziedzin życia tej coraz większej grupy europejskiej populacji. W projekt zaangażowana jest duża grupa demografów, epidemiologów, ekonomistów, psychologów i socjologów, a jego celem jest analiza związków pomiędzy stanem zdrowia, sytuacją finansową, aktywnością na rynku pracy, decyzjami emerytalnymi i sytuacją rodzinną. Wyniki badań opartych na danych SHARE malują niezwykle ciekawy portret starzejącej się Europy. Co więcej, od 2004 roku badanie SHARE rozrosło się poprzez włączanie do projektu kolejnych krajów.

W 2006 do dwunastu krajów z pierwszej fali badania dołączyły trzy nowe - Czechy, Irlandia i Polska. W czwartej rundzie badania (2010/11) do projektu dołączyły ponadto Estonia, Portugalia, Słowenia i Węgry. W rundzie trzeciej, zwanej "historią życia" - SHARELIFE, udział wzięły wszystkie kraje z rundy drugiej (poza Irlandią). Badanie SHARELIFE przeprowadzone w latach 2008/09 skupiło się na przeszłości respondentów i zawierało moduły dotyczące dzieciństwa, sytuacji mieszkaniowej, historii zatrudnienia oraz szczegółowe pytania z zakresu historii zdrowia i korzystania z opieki zdrowotnej.

Dane z pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej fali badania dostępne są wyłącznie dla celów badawczych dla naukowców z całego świata (www.share-project.org).


Projekt SHARE koordynowany jest przez Munich Research Institute for the Economics of Aging (MEA) i finansowany głównie przez Komisję Europejską. Na realizację czwartej rundy projektu w Polsce SHARE otrzymało wsparcie finansowe amerykańskiego  National Institute on Aging oraz z Instytutu Badań Edukacyjnych. W Polsce od września 2011 badanie prowadzone jest w oparciu o współpracę Centrum Analiz Ekonomicznych z Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE)  i Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o projekcie SHARE na stronach:

www.share-project.org
www.compare-project.org


Polska strona internetowa projektu SHARE:

www.share50plus.pl